[READ IN ENGLISH]


DOHODA S TEAM LEADEREM (TEAM LEADER AGREEMENT)
FORMULÁŘE (PRODUCTION DOCUMENTS)

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Následující pravidla platí pro každou zúčastněnou skupinu/produkční tým:

A. Časy

 • Soutěž 48 Hour Film Project (48HFP) se bude konat ve městech po celém světě o různých víkendech po celý rok.
 • Soutěž 48 Hour Film Project bude probíhat od pátku 19.00 místního času do následující neděle 19.00 místního času. To je „oficiální lhůta 48 hodin“. (Soutěžní dny se mohou v některých zemích lišit).
 • Zůčastněná skupina či tým musí své filmové dílo/video dokončit včas, aby je doručili do místa, jež bude oznámeno, do neděle 19.30.
 • Oficiální součástí soutěže budou pouze díla, která dodrží tento termín. Budou se promítat všechny filmy přijaté v neděli (včas a v termínu).

B. Veškerá tvůrčí činnost musí probíhat během „oficiální lhůty 48 hodin“. Jakákoli tvůrčí činnost před soutěžním víkendem je zakázána. Tvůrčí práce zahrnuje, ale neomezuje se pouze na:

 • Psaní scénáře
 • Zkoušky
 • Návrh kostýmu/scény
 • Natáčení
 • Střih
 • Zvukový design
 • Rendering
 • Záznam na pásku nebo jiné médiu

C. Před „oficiální lhůtou 48 hodin“ smí být zahájeny pouze tyto činnosti:

 • Organizace štábu
 • Organizace obsazení
 • Zabezpečení vybavení
 • Průzkum/Zajištění míst natáčení

(Viz také Pravidlo D a Pravidlo J.)

D. Veškeré záznamy musí být natočeny během oficiálních 48 hodin trvání projektu.

 • Nelze použít žádné záběry natočené či vytvořené v jinou dobu.
 • Animace a speciální efekty jsou povoleny, musí však být vytvořeny během oficiálních 48 hodin trvání projektu. (Poznámka: Záběry z databanky jsou přípustné jako součást speciálního efektu nebo na obrazovce v pozadí, např. v televizi, pokud tým má práva k použití záběrů z databanky a tyto záběry jsou použity v rámci či na pozadí záběrů natočených během oficiálních 48 hodin trvání projektu. Povolené záběry z databanky zahrnují kulky, výstřely, exploze, pozadí „chroma key“, apod., ale věškeré záběry z databanky zobrazující herce nebo jakékoli jiné účinkující před kamerou jsou nepřípustné. )
 • Statické snímky jsou povoleny za předpokladu, že k nim má tým práva. Fotografie nemusí být pořízeny během 48 hodin, ovšem fotografie vytvořené mimo oficiální lhůtu 48 hodin nelze použít v sekvenci pro vytvoření iluze pohybu.

E. Každá zúčastněná skupina musí mít zástupce na oficiální zahajovací akci soutěže 48 Hour Film Project.

 • Na této akci musí každá skupina předložit vyplněnou Dohodu s Team Leaderem podepsanou vedoucím týmu. Bez předložení této smlouvy se tým nemůže zúčastnit.
 • Každá skupina si zvolí svůj filmový žánr v náhodném losování.
 • Týmy budou mít možnost vyměnit žánr vybraný v losování za žánr s názvem Divoká karta. Pokud se týmy rozhodnou pro Divokou kartu, nemohou se ke svému původnímu žánru vrátit.

F. Každé zúčastněné skupině budou přiřazeny prvky, které se musí objevit ve filmu, například žánr, postava, rekvizita a/nebo věta z dialogu.

 • Požadovaná postava a rekvizita musí být vidět na obrazovce.
 • Požadovaná věta z dialogu musí být použita doslova. Může být vyslovena, zazpívána nebo napsána. Může být v jakémkoli jazyce, ale pokud není jasné, že jde o požadovanou větu, je nutný překlad.
 • Aby se film skupiny kvalifikoval jako „oficiální 48hodinový film“, musí být ve zvoleném žánru a musí obsahovat všechny požadované prvky v oficiální lhůtě a před závěrečnými titulky.

G. Všichni herci a štáb musí být dobrovolníci.

H. Lze použít jakýkoli typ videokamery či filmové kamery, pro natočení záběrů pro film však lze použít nejvýše tři. Zvukový záznam je povolen pouze pro tyto tři kamery. Kromě těchto tří kamer jsou povoleny kamery použité k jinému účelu než pro záznam videozáběrů (například jako rekvizity, střihačské pulty, přístroje pro záznam zvuku či kamery pouze pro záznam záběrů v zákulisí).

I.Pouzepro města, kde se soutěž koná poprvé: Každý film musí obsahovat orientační bod (budovu, památku apod.) nebo identifikační charakteristiku (např. autobus, městský úřad) soutěžního města. (Poznámka: Orientační bod nebo charakteristika musí existovat v rámci hranic města). Toto pravidlo se týká pouze měst, která soutěž 48HFP navštíví poprvé.

J. Zúčastněným skupinám se doporučuje, aby při skládání a nahrávání hudby pro film spolupracovaly s místními skladateli a/nebo hudebníky. Je přípustné, aby zúčastněná skupina použila předem nahranou hudbu, musívšak k veškeré hudbě použité ve filmu vlastnit práva a k veškeré použité hudby musí předložit nahrávky. Stejně jako v případě hudby jsou povoleny i předem nahrané zvukové efekty, musíte však vlastnit práva k jejich použití.

Poznámka: Parodie skladeb (tj. využití identifikovatelných již existujících skladeb s novým nebo pozměněným textem či hudbou) do filmu nelze zahrnout bez podepsaného svolení držitele práv k dané skladbě. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda parodie skladby pravděpodobně představuje užití typu „fair use“ podle amerického nebo mezinárodního autorského práva.

K. Dokončený film musí trvat nejméně 4 minuty a nejvýše 7 minut nepočítaje v to závěrečné titulky. Viz Pravidlo L.

L. Titulky na konci každého filmu jsou omezeny na nejvýše 60 sekund. Těchto 60 sekund je považováno za dodatek k délce filmu, jak je uvedeno v Pravidle K. (To znamená, že film může být dlouhý 7 minut a může obsahovat dalších 60 sekund závěrečných titulků, celkově tedy může trvat 8 minut.)

Závěrečné titulky musí obsahovat slova: „Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com

Úvodní titulky se považují za součást filmu, proto se do sedmiminutového maxima započítávají. Má-li váš film jiné úvodní titulky než jen název filmu, musíte navíc uvést jednu z následujících informací:

 • text „[název vašeho týmu] uvádí“ a ihned poté slova „48 Hour Film Project“ nebo
 • text „48 Hour Film Project“ ihned za názvem filmu

Text „48 Hour Film Project“ by neměl být v uvozovkách a může být celý malým písmem (tj. „48 hour film project“).

M. Nejsou-li na webových stránkách vašeho města pro soutěž 48 Hour Film Project jiné pokyny, film musí být odevzdán na jednom z následujících médií:

Aby film nebyl diskvalifikován musí splňovat následující:

– Stopáž včetně titulků
– Znělku 48HFP před snímkem
– Titulek, že byl tento snímek vytvořen pro 48HFP
– Řádne označení před filmem: Název filmu, jméno skupiny, žánr!!!!
– Řádné označení obálky/flash disku s názvem skupiny
– Odevzdat POUZE NA FLASH nosičích USB v následujících formátech: H.264/MPEG2/MPEG4 (Apple ProRes NIKOLIV!!!!)
– Rozlišení alespoň ve FullHD (1920×1080 nebo více)
– Ideálně Progressive
– VČASNÉ ODEVZDÁNÍ (Žádná možnost odevzdat později kvalitnější verzi apod.)

Please note that we prefer if you submit your film in HD (if you’re shooting in HD) – preferably 1920×1080 – we want the highest possible resolution.  You should submit your film on USB in H.264/MPEG2/MPEG4 formats.  

 • na jednotce Flash USB

Kompletní požadavky pro odevzdání filmu naleznete na webové stránce vašeho města. Pokud film nesplňuje požadavky pro odevzdání ve vašem městě, můžete být diskvalifikováni. Diskvalifikováni můžete být, i když váš film nelze sledovat na zařízení 48HFP.

N. Poznámky k odevzdání:

 • Doporučujeme, aby každý tým předložil dvě kopie konečného filmu.
 • Doporučujeme, aby úroveň hluku byla v celém filmu relativně rovnoměrná. (Má-li váš film nerovnoměrný zvuk nebo zvuk, který kulminuje, může být upraven tak, abychom chránili přehrávací zařízení.)
 • Specifikace projekce jsou u každého kina jiné a nejsou pod kontrolou 48HFP. Pokud je váš film velmi tmavý, jeho sledování v kině může být obtížné.
 • Promítat se budou všechny filmy obdržené večer v den odevzdání (včas a v termínu) za předpokladu, že splňují Pravidlo R.

O. Před zahájením dokončeného filmu by média měla obsahovat:

  • 5 sekund černého plátna
  • Titulní mezititulek s: názvem týmu, názvem filmu, žánrem, městem a datem
  • 48 HFP Animated Slate NEBO Titulní mezititulek s textem: „Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project 2018. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy černého plátna
 • Váš film

 

P. Každý tým musí zajistit postoupení práv herců, štábu, hudby a míst natáčení (a všechny další příslušné smlouvy), jež musí být odevzdány organizátorům projektu spolu s dokončeným filmem či videem. (Formuláře lze najít na webových stránkách soutěže 48 Hour Film Project.) Film či video budou promítány, až organizátoři soutěže 48 Hour Film Project obdrží podepsané postoupení práv.

Q. Účastník musí spolus dokončeným příspěvkem předložit potvrzení, které potvrzuje dodržení všech oficiálních pravidel.

R. Pro účast v projektu je nutné, aby příspěvek byl původní prací účastníka, neporušoval práva třetích stran, byl vhodný ke zveřejnění (tzn., že nesmí být obscénní ani neslušný), neobsahoval obscénní ani pornografický materiál, neobsahoval hanlivé výroky o jakékoli osobě, společnosti, organizaci či subjektu, nenarušoval soukromí či jiná práva jakékoli osoby, společnosti nebo subjektu, nijak neporušoval platné zákony a předpisy a neobsahoval žádné prvky chráněné autorským právem (kromě těch, které vlastní účastník a/nebo 48HFP).

Příspěvky obsahující zakázaný nebo nevhodný obsah, které 48HFP podle vlastního uvážení určí jako nevhodný, budou vyloučeny. 48HFP si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o způsobilosti příspěvků. 48HFP si rovněž vyhrazuje právo odmítnout film promítat nebo při promítání pronést prohlášení týkající se obsahu filmu.

S. Účastník svůj film nesmí před premiérou nijak distribuovat. To se týká i nahrávání filmu na jakékoli webové stránky. Účastníku se doporučuje, aby místo toho natočil a distribuoval upoutávku na svůj film. Tato upoutávka by neměla být delší než 48 sekund.

T. Pro získání certifikátu „Oficiální 48hodinový film“ musí filmová/video produkce každé zúčastněné skupiny dodržet všechna zde uvedená pravidla. Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project si vyhrazují právo promítat pouze filmy označené jako „oficiální 48hodinové filmy“.

U. Žádné příspěvky (média ani dokumenty) nebudou vráceny.

V. 48HFP a zúčastněné strany projektu mohou dle vlastního uvážení diskvalifikovat příspěvky považované za nevhodné nebo jinak nevyhovující.

W. Všechny „oficiální 48hodinové filmy“ mohou soutěžit o titul Nejlepší 48hodinový film ve svém městě.

X. Všechny „nejlepší filmy města“ mohou soutěžit o titul Nejlepší 48hodinový film roku 2016. Vítěze určí porota složená z nezávislých porotců.

Y. Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project mohou tato pravidla před začátkem 48hodinové lhůty doplnit nebo pozměnit.

Když máte na natočení filmu 48 hodin, počítá se každá vteřina!